Rolety zewnętrzne

Rolety zewnę™trzne to praktyczny system, który znajduje zastosowanie na kilku płaszczyznach. W niesprzyjają…cych warunkach atmosferycznych stanowi barierę™, która skutecznie chroni okna przed deszczem, śniegiem czy wiatrem. Z kolei latem doskonale zabezpiecza przed nadmiernym nasł‚onecznieniem pomieszczeń„ oraz ich przegrzewaniem. Znakomicie również tłumią… hałas. Jednak najważniejszą… zaletą… rolet jest termoizolacyjność‡, osiągnięta poprzez odpowiednią konstrukcję™ ich profili. Wysoką… izolacyjność‡ termiczną… zapewnia wypeł‚nienie z pianki poliuretanowej, umiejscowione pomię™dzy profilami rolety.

Rolety zwijane są… do skrzynki aluminiowej, umieszczonej na ścianie. Obydwa elementy żaluzje jak i skrzynka stanowią… funkcjonalny i estetyczny element budynku. Dostę™pne są… w różnych kolorach, dzię™ki czemu dowolnie można dopasować‡ je do koloru okien i fasady. Rolety steruje się™ rę™cznie za pomocą… paska, linki lub poprzez napęd elektryczny, połą…czony z systemem sterują…cym. Niewą…tpliwym atutem jest też ochrona antywł‚amaniowa dla domu, a także zabezpieczenie przed ciekawskimi spojrzeniami są…siaów. Wszystko to skł‚ada się™ na peł‚en komfort mieszkańców.