Rolety wewnętrzne

Roleta mini

System MINI to roleta wolnowisząca, montowana bezinwazyjnie lub przykrę™cana zazwyczaj do skrzydeł okiennych.

Roleta w kasecie z prowadnicami

Funkcjonalny  system rolet kasetowych w prowadnicach, stanowi integralną… część okna dził™ki czemu materiał‚ prowadzony jest bezpośrednio przy szybie. Samohamują…cy mechanizm pozwala ustawić‡ rolety™ na dowolnej wysokoś›ci. Materia przy uchyleniu okna w każdej pozycji rozwinię™cia pozostaje przy szybie.


Uwaga!  Nie zalecamy montować‡ tego systemu w wilgotnych pomieszczeniach

Roleta wolnowisząca  RM 25, RM 32, RM 36, RM 45

Rolety  wielkogabarytowe  (w przygotowaniu)

Na zdję™ciach rolety zamontowane w auli Uniwersytetu
Adama Mickiewicza Wydział‚ Zamiejscowy w Pile